วันนี้ครูโอ๋มีเว็บไซต์มาแนะนำค่ะ ซึ่งช่วยในเรื่องของการปรับแต่งรูปภาพ  โดยมีลูกเล่นและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ช่วยสร้างความน่าสนใจและความสวยงามให้กับรูปภาพและหน้าเว็บไซต์ของคุณมาก ยิ่งขึ้นค่ะ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.picnik.com ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ให้คลิกปุ่ม “Get Started now!”

คลิกที่

จากนั้น คลิก “Upload a photo” และเลือกเปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการตกแต่งจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ

Upload a photo

2. เมื่อเลือกรูปภาพแล้ว จะเข้าสู่หน้า Edit สำหรับปรับแต่งเฉดสี ขนาด ความคมชัดของรูปภาพ โดยใช้เครื่องมือในการปรับแต่งดังต่อไปนี้ค่ะ

2.1 Auto-Fix  ปรับภาพให้สว่างคมชัดอัตโนมัติ
2.2 Rotate     ปรับรูปภาพให้อยู่ในแนวตั้ง แนวนอน และเอียงรูปภาพ
2.3 Resize     ปรับขนาดรูปภาพโดยการกำหนดขนาดความกว้างและความสูง
2.4 Exposure ปรับแสง ความสว่างของรูปภาพ
2.5 Color        ปรับสี
2.6 Sharpen   ปรับความคมชัด
2.7 Red-Eye   ปรับแก้ไขภาพดวงตาคนหรือสัตว์ที่เป็นจุดสีแดง


3. ในเมนู Create จะมีเครื่องมือ และลูกเล่นต่าง ๆ สำหรับตกแต่งรูปภาพ  ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ

3.1 Effects   ลูกเล่นเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของรูปภาพ
3.2 Text       พิมพ์ตัวอักษรตกแต่งรูปภาพ
3.3 Shapes  รูปภาพการ์ตูน ใช้ตกแต่งรูปต้นฉบับเพิ่มเติม
3.4 Touch-Up แต่งเติมหน้าแบบการ์ตูนล้อเลียน
3.5 Frames  ใส่กรอบรูปภาพ
3.6 Sandbox ลูกเล่นเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลรูปภาพซึ่งออกแบบโดยบุคคลทั่วไป
3.7 Advance การปรับแต่งภาพเทคนิคขั้นสูง


4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกรูปภาพที่ปรับแต่งแล้ว โดยตั้งชื่อภาพ ปรับขนาดภาพที่ต้องการ และคลิก “Save Photo” เพื่อบันทึก


5. หลังจากตกแต่งรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำรูปภาพไปอัพโหลดที่เว็บไซต์ของท่าน โดยใช้เครื่องมือ (Upload Image) ค่ะ

ตัวอย่างรูปภาพก่อนการปรับแต่ง


รูปภาพที่ปรับแต่งแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก

www.ReadyPlanet.comAdvertisements