ที่มาของคำว่า  สมุย มาจากภาษาใดไม่ปรากฏแน่ชัด  สันนิษฐานว่ามีหลายความหมาย  เช่น  มาจากภาษาจีนไหหลำ  จากคำว่า  เซ่าหมวย  แปลว่า  ด่านแรก  บ้างก็ว่ามาจากภาษาทมิฬ  จากคำว่า  สมอย  แปลว่า  คลื่นลม  และบ้างก็ว่ามาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในภาคใต้  คือ  ต้นหมุย  จนถึงบัดนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่า   คำว่า  สมุย  มีต้นกำเนิดจากภาษาใด  เกาะสมุย  ปรากฏชื่อในเอกสาร  ครั้งแรกในหนังสือ  ชีวีวัณย์  พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมพระยานุพันธ์  วงศ์วรเดช  พ.ศ.  2475  มีหลักฐานยืนยันว่ามีผู้คนมาตั้งหลักแหล่งบนเกาะสมุย  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเพราะได้กล่าวถึง  เจดีย์  3  องค์  ซึ่งได้สร้างไว้สมัยกรุงธนบุรี  ยังปรากฏหลักฐาน
จนถึงปัจจุบันแต่เดิมเกาะสมุย  การปกครองขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชศาลาว่าการเมือง (อำเภอ)   ตั้งอยู่บ้านดอนแตงตำบลหน้าเมือง  อยู่ทางทิศใต้ของเกาะสมุย  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2441  ศาลาว่าการเมืองถูกยุบและได้ตั้งเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อเมืองไชยา  โดยมีพระยาเจริญราชภักดี  ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรก  ได้พิจารณาที่ตั้งเมืองเดิม  ซึ่งไม่ค่อยมีความเหมาะสม  เนื่องจากเป็นที่สุ่มบริเวณอ่าวมีหินปะการัง  จำนวนมากยากแก่การจอดเรือและหลบคลื่นลมในปี  พ.ศ.  2449   ได้ย้ายเมืองมาตั้งที่ บ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง  ซึ่งมีประชากรอาศัยหนาแน่น  มีอ่าวจอดเรือกว้างขวางเหมาะแก่การหลบคลื่นลม  เรือสามารถเข้าถึงฝั่งได้สะดวกและเมืองแห่งนี้  คือ  ที่ตั้งเมืองปัจจุบัน
ของอำเภอเกาะสมุย

Advertisements