การตกแต่งรูปภาพออนไลน์ ด้วย www.picnik.com

4 ความเห็น

วันนี้ครูโอ๋มีเว็บไซต์มาแนะนำค่ะ ซึ่งช่วยในเรื่องของการปรับแต่งรูปภาพ  โดยมีลูกเล่นและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ช่วยสร้างความน่าสนใจและความสวยงามให้กับรูปภาพและหน้าเว็บไซต์ของคุณมาก ยิ่งขึ้นค่ะ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.picnik.com ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ให้คลิกปุ่ม “Get Started now!”

คลิกที่

จากนั้น คลิก “Upload a photo” และเลือกเปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการตกแต่งจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ

Upload a photo

2. เมื่อเลือกรูปภาพแล้ว จะเข้าสู่หน้า Edit สำหรับปรับแต่งเฉดสี ขนาด ความคมชัดของรูปภาพ โดยใช้เครื่องมือในการปรับแต่งดังต่อไปนี้ค่ะ

2.1 Auto-Fix  ปรับภาพให้สว่างคมชัดอัตโนมัติ
2.2 Rotate     ปรับรูปภาพให้อยู่ในแนวตั้ง แนวนอน และเอียงรูปภาพ
2.3 Resize     ปรับขนาดรูปภาพโดยการกำหนดขนาดความกว้างและความสูง
2.4 Exposure ปรับแสง ความสว่างของรูปภาพ
2.5 Color        ปรับสี
2.6 Sharpen   ปรับความคมชัด
2.7 Red-Eye   ปรับแก้ไขภาพดวงตาคนหรือสัตว์ที่เป็นจุดสีแดง


3. ในเมนู Create จะมีเครื่องมือ และลูกเล่นต่าง ๆ สำหรับตกแต่งรูปภาพ  ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ

3.1 Effects   ลูกเล่นเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของรูปภาพ
3.2 Text       พิมพ์ตัวอักษรตกแต่งรูปภาพ
3.3 Shapes  รูปภาพการ์ตูน ใช้ตกแต่งรูปต้นฉบับเพิ่มเติม
3.4 Touch-Up แต่งเติมหน้าแบบการ์ตูนล้อเลียน
3.5 Frames  ใส่กรอบรูปภาพ
3.6 Sandbox ลูกเล่นเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลรูปภาพซึ่งออกแบบโดยบุคคลทั่วไป
3.7 Advance การปรับแต่งภาพเทคนิคขั้นสูง


4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกรูปภาพที่ปรับแต่งแล้ว โดยตั้งชื่อภาพ ปรับขนาดภาพที่ต้องการ และคลิก “Save Photo” เพื่อบันทึก


5. หลังจากตกแต่งรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำรูปภาพไปอัพโหลดที่เว็บไซต์ของท่าน โดยใช้เครื่องมือ (Upload Image) ค่ะ

ตัวอย่างรูปภาพก่อนการปรับแต่ง


รูปภาพที่ปรับแต่งแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก

www.ReadyPlanet.comคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน

55 ความเห็น

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

ประมาณปี พ.ศ. 2500 คอมพิวเตอร์มีอยู่ในโลกนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องในระบบเมนเฟรม ซึ่งมีขนาดใหญ่และราคาแพง ส่วนมากจะใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากนัก แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีขนาดเล็กลง และ ราคาก็ไม่แพงนัก คนทั่วไปสามารถซื้อหามาใช้ได้เหมือน กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป

ในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ก็มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้สูงขึ้น เหตุผลที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น คือ
1 . คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก เช่น เก็บข้อมูลงานทะเบียนราษฏฐ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งสามารถตรวจสอบประ วัติของบุคคลต่างๆได้ เป็นต้น
2 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว งานบางอย่างคอมพิวเตอร์จะทำได้ในพริบตาในขณะที่ถ้าให้คนทำอาจจะต้องใช้เวลานา น
3 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก คือทำงานได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังต้องมีไฟฟ้าอยู่
4 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ถ้ามีการกำหนดโปรแกรมทำงานที่ถูกต้อง จะไม่มีการทำงานผิดพลาดขึ้นมา
5 .คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแบบคนได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ที่มีก๊าซพิษ กัมมันตภาพรังสี หรือในงานที่มีความเสี่ยงสูงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ เช่น

1 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
ปัจจุบันตามสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมากมาย รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ การคัดคะแนนสอบ การจัดทำตารางสอน ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานห้องสมุด การจัดทำตารางสอ น เป็นต้น
ตัวอย่างในการประยุกต์ด้านการศึกษา เช่น โปรแกรมรายงานการลงทะเบียนเรียน โปรแกรมตรวจข้อสอบ เป็นต้น

2 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์สามารถจะทำงานในด้านวิศวกรรมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเขียนแบบ จนกระทั่งถึงการออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆ ต ลอดจน ช่วยคำนวณโครงสร้าง ช่วยในการวางแผน และควบคุมการสร้าง

3 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี เครื่องมือการทดลองต่างๆ แม้กระทั่งการเดินทางของยานอวกาศต่างๆ การถ่ายพื้นผิวโลกบนดาวอังคาร เป็นต้น

4 . บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากมาย มีความรวดเร็ว และถูกต้อง ทำให้สามารถได้ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนงานทางด้านเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

5 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร
ในแวดวงธนาคารนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด เพราะธนาคารจะมีการนำข้อมูล < Transaction > เป็นประจะทุกวัน การหาอัตราดอกเบี้ยต่างๆ นอกจากนี้การใช้บริการ ATM ซึ่งลูกค้าสามารถฝากถอนเงินได้จาก เครื่องอัตโนมัติ ซึ่งมำให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็น< wbr>อย่างยิ่ง และเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน

6 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในร้านค้าปลีก ปัจจุบันเห็นได้ว่า ได้มีธุรกิจร้านค้าปลีกหรือที่เรียกว่า ” เฟรนไซน์” เป็นจำนวนมาก ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ ให้บริการลูกค้า เช่น ให้บริการชำระ ค่าน้ำ – ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีการ online ระหว่างร้านค้าเหล่านั้น กับหน่วยงานนั้นๆ เพื่อสามารถตัดยอดบัญชีได้ เป็นต้น
เคาน์เตอร์<wbr><wbr>
7 . บทบาทคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์ คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในการเก็บประวัติของคนไข้ ควบคุมการรับ และจ่ายยา ตลอดจนยังอยู่ในอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัด บันทึกการเต้นของหัวใจ ตรวจคลื่นสมอง และด้านการหาตำแหน่งของอวัยวะก่อนการผ่าตัด เป็นต้น

8 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการคมนาคม และการสื่อสาร

ในยุคปัจจุบัน เราเรียกว่าเป็นยุคที่เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน จะเห็นได้ว่ามีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในเคร ือข่ายสาธาระณะที่เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนได้ทั่วมุมโลก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ และยังมีโปรแกรม< wbr>ที่สามารถจะใช้ในการพูดคุยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันใช้คุยกัน หรือจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารกับเครื่อง โทรศัพท์ที่บ ้านหรือที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งการส่ง pager ในปัจจุบันสามารถส่งทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยัง เครื่องลูกได้ เป็นต้น
สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางโทร คมนาคมจะเห็นว่าปัจจุบันการจองตั๋ว เครื่องบินจะมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการจองตั๋วผ่านทาง Internet ด้วยตนเอง เห็นได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ และนอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายของสายการบินทั่วโลก ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกจองได้ตามสายการบินต่างๆ เป็นต้น
คอมพิวเตอร์<wbr>ใน<wbr>การ<wbr>สื่อ<wbr>  สาร<wbr><wbr>
ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร”>
ตัวอย่าง การตรวจสอบราคาค่าโดยสารและเวลาของแต่ละเที่ยวบินผ่านทาง internet
9 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม
ในวงการอุตสาหกรรมนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การวางแผนการผลิต กำหนดเวลาการผลิต จนกระทั่งถึงการผลิตสินค้า ควบคุมระบบ การผลิตทั้งหมด
ในรายงานทาง อุตสาหกรรมได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการ ทำงานของเครื่องจักร เช่น การเจาะ ตัด ไส กลึง เป็นต้น ตลอดจนโรงงานผลิตรถยนต์ ก็จะใช้ หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ในการทาสี พ่นสี รวมถึงการประกอบนรถยนต์ เป็นต้น

10 . บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงราชการ
คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานทะเบียนรา ษฏร์ ช่วยในการนับคะแนนการ เลือกตั้ง และการประกาศผลเลือกตั้ง การคิดภาษีอากร การเก็บข้อมูล สถิติสัมมโนประชากร การเก็บเงินค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าใช้โทรศัพท์ เป็นต้น


เรียบเรียงโดย : มันทนา ไปเร็ว, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม

เกาะนางยวน

1 ความเห็น

เกาะนางยวนเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเกาะสมุยไม่ควรพลาด เพราะเกาะแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างหลงใหลในความงดงาม เต็มเปี่ยม ไปด้วยสีสันของการท่องเที่ยวทุกซอกทุกมุม

KruO@H on the way

เดินทางไปเกาะนางยวนโดยเรือลมพระยา

ท่าเรือเกาะนางยวน

นั่งเรือไม่นานก๊ถึงแล้วเกาะนางยวน

เที่ยวเกาะนางยวน ตอน 1 กับ SamuiChanel

เที่ยวเกาะนางยวน ตอน 2 กับ SamuiChanel

Older Entries